CRM-system øger omsætning og effektivitet i OBH-Gruppen

Progressives hjælp med at indføre et nyt CRM-system hos ingeniørvirksomheden OBH-Gruppen, som gør det nemmere og hurtigere for ejendomsmæglere og husejere at bestille huseftersyn, har på bare et halvt år øget en central kundegruppes loyalitet med 12-15 procent og ført til hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Udfordringen for OBH-gruppen var, at der efterhånden var for få kunder, som bestilte huseftersyn gennem forsikringsselskaberne, fordi processen blev opfattet som besværlig.

”Mægleren skulle selv skrive en lang række oplysninger ind i forsikringsselskabets system for at sætte en sag i gang. Det var for omstændeligt, så mange mæglere var begyndt at bruge andre bygningssagkyndige til at foretage huseftersyn,” siger Lars Danielsen, der er it- og udviklingschef i OBH-Gruppen.

En strømlinet proces

OBH-Gruppen gik i dialog med forsikringsselskabet og mæglerkæden om, hvordan samarbejdet kunne glide bedre og blive mere værdifuldt for alle parter. Svaret blev at strømline bestillingsprocessen.

”For at løfte loyaliteten hos mæglerne skulle det være så let som muligt at bestille. Vi besluttede, at man skulle kunne bestille et huseftersyn hos forsikringsselskabet med få museklik i mæglerens eget system. Så vi fik lavet en knap i deres system, som sender en bestilling til forsikringsselskabet og automatisk videresender kontaktinformation på den husejer, som skal have foretaget eftersynet,” siger Lars Danielsen.

Kunderne sparer tid og bestiller flere huseftersyn

Med det nye bestillingssystem sparer kunderne 30 minutter pr. rekvisition. Og når de senere modtager huseftersynsrapporterne fra OBH, bliver de leveret digitalt direkte ind i mæglernes eget system. En anden fordel ved den automatiske bestilling er, at husejerens telefonnumre og mailadresse automatisk følger med over fra mæglerens system.

Begynd at skrive og tryk ENTER for at søge