Danmarks Miljøportal går i skyen

Cloud-løsning for virksomheder via ProgressiveAzure cloud-platform

Danmarks Miljøportal, der har ansvaret for drift og udvikling af offentlig digital infrastruktur på miljøområdet, valgte for nogle år siden at skifte fra en række forskellige outsourcing-partnere til at få hostet alle sine systemer på Microsofts Windows Azure cloud-platform.

Skiftet har bragt omkostningerne til hosting væsentligt ned, givet en meget mere fleksibel og skalerbar drift med mindre administration, samt elimineret behovet for at investere i hardware og fysisk vedligeholdelse. Samtidig er løsningen meget stabil og datasikkerheden er i top.

Danmarks Miljøportals løsning er den til dato mest omfattende på Azure-platformen i Danmark og omfatter blandt andet databaser med en række oplysninger om grundvand, overfladevand, fredede områder og klassificeringer af jordområder.

Både driftsoperatør og sparringspartner

Danmarks Miljøportal er dog en mindre organisation på ti medarbejdere uden en selvstændig it-afdeling og har derfor behov for en driftsoperatør og sparringspartner på it-området. Progressive blev valgt efter en udbudsrunde, hvor der blev lagt særlig vægt på, hvilke medarbejderprofiler Progressive kunne stille med.

Da vi er et forholdsvist lille sekretariat, ville det være svært at drive vores 15-16 databaser uden en driftsoperatør ved vores side. Det ville faktisk ikke kunne lade sig gøre. Men det var også vigtigt, at vi i udbudsrunden fik valgt en leverandør, som kunne stille med et dedikeret team, hvor alle kan alting, så man undgår besværlige bureaukratiske arbejdsgange, hver gang der skal laves noget nyt,” siger Enterprise Arkitekt Jens Jakob Nørtved Bork fra Danmarks Miljøportal, som har den daglige kontakt med Progressive.

Han er glad for alle fordelene ved at bruge en cloud-løsning som Azure. Men han betoner også, at det er en løsning, hvor der ikke leveres megen service:

Med Progressives hjælp sikrer vi, at vores ting fungerer, at netværket er sat rigtigt op, at backuppen kører osv. Og jeg har nogle it-kyndige at sparre med. Progressives konsulenter har de kompetencer, vi skal bruge, og Progressive arbejder løbende på at videreuddanne dem. Det fungerer godt,” fastslår Jens Jakob Nørtved Bork.

Et system ad gangen til skyen

I overgangen til Microsoft Azure overførte Danmarks Miljøportal et system ad gangen til skyen for at mindske eventuelle risici. Progressive har overtaget systemer, som allerede ligger i skyen, men har også været behjælpelige med at oprette miljøer og flytte systemer til skyen.

Progressive har stået for at kommunikere med leverandøren af applikationen for at kunne overtage ansvaret som driftsoperatør.

Læs mere

Kontakt vores cloud-ekspert Jesper Sommer på 3525 5098 for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer videre til en cloud-løsning.

Begynd at skrive og tryk ENTER for at søge