Mellemfolkeligt Samvirke optimerer indsamling med CRM

Hos Mellemfolkeligt Samvirke (MS) blev hverveindsatsen gennem mange år koordineret og opsamlet i et databasesystem, der var udviklet af en af organisationens egne medarbejdere. Det fungerede en tid, men efterhånden som antallet af donorer steg, og man begyndte at indgå PBS-aftaler af længere varighed, blev det tydeligt, at løsningen ikke længere var tilstrækkelig. Der var alt for mange processer, der var spredt over flere afdelinger, og den administrative byrde var blevet alt, alt for stor.

Nem PBS-proces

MS bad Progressive om at implementere en løsning baseret på Microsoft CRM 2011 – en opdateret standardteknologi, der kan skaleres og tilpasses over tid. CRM-løsningen har lettet den administrative byrde ganske betragteligt og sikrer at processen med PBS-donationer nu kører på skinner.

Effektiviseret kontakt

Løsningen skal også være med til at understøtte vækst i de indsamlede midler. Den kan hjælpe med at effektivisere kontakten til nye og eksisterende donorer gennem mere målrettet kommunikation, baseret på bl.a. historik, geografi.

Effektmåling på kampagner

Endelig skal systemet på sigt sætte MS i stand til at måle på sammenhængen mellem deres hvervningsarbejde og aktuelle kampagner. Det er et andet vigtigt redskab i forhold til at målrette indsatsen – hvilket er absolut nødvendigt, hvis man skal klare sig i konkurrencen med alle de andre humanitære organisationer.

Læs hele casen her.

Vil du høre mere om vores løsninger og ydelser, kan du kontakte os på info@progresssive.dk eller 3525 5070

Begynd at skrive og tryk ENTER for at søge