Trådløst netværk understøtter forretningen

Reklamebureauet Kunde & Co med godt 200 medarbejdere har i lang tid haft et trådløst netværk som supplement til deres kablede netværk.

Men på det gamle trådløse netværk blev brugere ind imellem smidt af, uden at nogen helt kunne forklare hvorfor. Og hvis gæster kompromitterede netværket, som blev delt med de ansatte, var det ret besværligt at ændre password.

Derfor var der behov for at øge sikkerheden og kunne opdele, overvåge og supportere det trådløse netværk effektivt fra centralt hold af de kun to ansatte i Kunde & Co’s it-afdeling.

Intelligent og fleksibelt trådløst netværk

På anbefaling af Progressive blev løsningen at installere et trådløst netværk fra Aerohive, som er en innovativ netværksproducent, der har været med til at skabe den seneste trådløse standard.

Der indgår hele 21 netværksadgangspunkter (access points) i det nye trådløse netværk hos Kunde & Co. Virksomheden bor nemlig i tre tidligere kasernebygninger på Østerfælled Torv i København, hvor der er mange mindre rum, adskilte etager og masser af mursten, brandvægge med folie, maskiner og møbler, som kan hindre signalerne i at komme rundt.

Progressive gennemførte derfor en række praktiske test i huset af, hvor de forskellige adgangspunkter burde placeres for at kunne dække alle medarbejdere og mødelokaler.

Alle adgangspunkter hos Kunde & Co er diskret hængt op i wirer, der går ned fra loftet af æstetiske årsager og for at sikre bedst mulig spredning af signalerne.

Netværket er forholdsvist let at konfigurere, og adgangspunkterne sørger selv for at køre på forskellige kanaler for ikke at sløve netværkshastigheden. Imellem de forskellige adgangspunkter er der automatisk hand-over, så man kan gå rundt i bygningen uden at miste netforbindelsen.

For at fremtidssikre installationen er der trukket to kabler ud til hvert adgangspunkt, så der er mulighed for senere hen at øge kapaciteten.

Central styring og bedre sikkerhed

Han kan overvåge og styre hvert eneste adgangspunkt fra centralt hold, finde fejl og – hvis det skulle være – smide netværksbrugere af nettet og lukke enheder helt ned. Styringssoftwaren viser, hvor mange der er på hvert enkelt adgangspunkt og hvilken platform, de går på nettet med.

Samtidigt er netværket yderst skalerbart, og Thomas Verge Nielsen har mulighed for at etablere det samme trådløse netværk på Kunde & Co’s kontorer i Düsseldorf og Zürich uden at skulle ændre i opsætningen.

Læs hvordan en netværksløsning kan hjælpe dig, og hvordan du kan øge din it-sikkerhed.

Begynd at skrive og tryk ENTER for at søge