Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal, der har ansvaret for drift og udvikling af offentlig digital infrastruktur på miljøområdet, valgte for nogle år siden at skifte fra en række forskellige outsourcing-partnere til at få hostet alle sine systemer på Microsofts Windows Azure cloud-platform.

Både driftsoperatør og sparringspartner

Danmarks Miljøportal er en mindre organisation på ti medarbejdere uden en selvstændig IT-afdeling og har derfor behov for en driftsoperatør og sparringspartner på IT-området. Progressive blev valgt efter en udbudsrunde, hvor der blev lagt særlig vægt på, hvilke medarbejderprofiler Progressive kunne stille med.

”Da vi er et forholdsvist lille sekretariat, ville det være svært at drive vores 15-16 databaser uden en driftsoperatør ved vores side. Det ville faktisk ikke kunne lade sig gøre. Men det var også vigtigt, at vi i udbudsrunden fik valgt en leverandør, som kunne stille med et dedikeret team, hvor alle kan alting, så man undgår besværlige bureaukratiske arbejdsgange, hver gang der skal laves noget nyt,” siger Enterprise Arkitekt Jens Jakob Nørtved Bork fra Danmarks Miljøportal, som har den daglige kontakt med Progressive.

Han er glad for alle fordelene ved at bruge en cloud-løsning som Azure. Men han betoner også, at det er en løsning, hvor der ikke leveres megen service:

”Med Progressives hjælp sikrer vi, at vores ting fungerer, at netværket er sat rigtigt op, at backuppen kører osv. Og jeg har nogle IT-kyndige at sparre med. Progressives konsulenter har de kompetencer, vi skal bruge, og Progressive arbejder løbende på at videreuddanne dem. Det fungerer godt,” fastslår Jens Jakob Nørtved Bork.

Fordele

  • Omkostninger til hosting er bragt væsentligt ned
  • Mulighed for at skalere løsningen efter behov
  • Høj grad af fleksibilitet
  • Ingen investeringer i i hardware og fysisk vedlighold
  • Stabil løsning
  • Høj datasikkerhed
  • Mindre administration

Fakta

"Det var vigtigt, at vi i udbudsrunden fik valgt en leverandør, som kunne stille med et dedikeret team, hvor alle kan alting, så man undgår besværlige bureaukratiske arbejdsgange, hver gang der skal laves noget nyt."

- Jens Jakob Nørtved Bork, Enteprise Arkitekt, Danmarks Miljøportal

Vi hjælper virksomheder med at sikre, at IT ikke er et problem, men et værktøj, der giver muligheder. Må vi hjælpe dig?

Hans Christian Eriksen
CSO
Tlf. +45 3525 5055
hce@progressive.dk