Advisory Service

Med en Advisory Service-aftale vil Progressive med aftalte intervaller afholde workshops med virksomhedens nøglepersoner, med udgangspunkt i virksomhedens IT-løsning, således at potentialet for nye forretningsmuligheder med evt. nye løsninger/forbedringer bliver synliggjort.

Progressive vil allokere de bedste relevante ressourcer med kendskab til virksomhedens branche og organisation. Workshoppen kan afsluttes med en rapport om risici og anbefalinger til forbedringer med et estimat af anbefalingernes økonomi og ROI.

Læs også om dine muligheder og fordele med Office 365 Advisory.

Design Review

Med en Design Review-aftale vil Progressive med aftalt interval analysere dine IT-løsninger for at se om de kan forbedres/effektiviseres. Progressive vil allokere de bedste relevante ressourcer med kendskab til analysen. Vi afslutter analysen med en rapport om risici og anbefalinger til forbedringer med et estimat af anbefalingernes økonomi og ROI.

Med en Design Review-aftale sikrer du en kontinuerlig proces for, at dine IT- løsninger bliver vurderet ift. forretnings- og effekttivitetsmuligheder.

Læs mere om dine muligheder for optimering af dit netværk og infrastruktur.

On-site Support

Med en On-site support-aftale vil Progressive være tilstede på din virksomheds adresse på aftalte tidspunkter, eller når det er nødvendigt. Progressive vil yde den support, som er aftalt, med rette ressourcer og kompetencer.

Med On-site support-aftalen vil du få et fleksibelt, skalerbart og effektivt set-up, med minimeret udgifter og afdækket din risiko på kompetencer og ressourcer.

Security Check

Med en Security Check-aftale vil Progressive med aftalte intervaller analysere om din virksomheds IT-sikkerhedsløsninger og sikkerheds-governace lever op til de Cyber-trusler, som er kendte eller formodes komme indenfor nær fremtid. Analysen afsluttes med en rapport om risici og anbefalinger til forbedringer.

Med Security Check-aftalen minimerer du virksomheden risiko for uønskede nedbrud eller tilgængelighed for en service, forårsaget af Cyber angreb eller indtrængen. Dermed minimerer du risikoen for indirekte og direkte tab.

Læs mere om vores security.

Kontakt os på tlf. 3525 5070 eller info@progressive.dk for at høre nærmere om, hvordan vi kan gøre jeres IT-hverdag nemmere. Se også hvilke muligheder der er med vores business process outsourcing/manage services og øvrige IT-services.

Begynd at skrive og tryk ENTER for at søge