Advisory Service

Med en Advisory Service-aftale vil Progressive med aftalte intervaller afholde workshops med virksomhedens nøglepersoner, med udgangspunkt i virksomhedens it-løsning, således at potentialet for nye forretningsmuligheder med evt. nye løsninger/forbedringer bliver synliggjort.

Progressive vil allokere de bedste relevante ressourcer med kendskab til virksomhedens branche og organisation. Workshoppen kan afsluttes med en rapport om risici og anbefalinger til forbedringer med et estimat af anbefalingernes økonomi og ROI.

Design Review

Med en Design Review-aftale vil Progressive med aftalt interval analysere jeres it-løsninger for at se om de kan forbedres/effektiviseres. Progressive vil allokere de bedste relevante ressourcer med kendskab til analysen. Vi afslutter analysen med en rapport om risici og anbefalinger til forbedringer med et estimat af anbefalingernes økonomi og ROI.

Med en Design Review-aftale sikrer I jer en kontinuerlig proces for, at jeres it- løsninger bliver vurderet ift. forretnings- og effekttivitetsmuligheder.

On-site Support

Med en On-site support-aftale vil Progressive være tilstede på jeres virksomheds adresse på aftalte tidspunkter, eller når det er nødvendigt. Progressive vil yde den support, som er aftalt, med rette ressourcer og kompetencer.

Med On-site support-aftalen vil I få et fleksibelt, skalerbart og effektivt set-up, med minimeret udgifter og afdækket jeres risiko på kompetencer og ressourcer.

Security Check

Med en Security Check-aftale vil Progressive med aftalte intervaller analysere om jeres virksomheds it-sikkerhedsløsninger og sikkerheds-governace lever op til de Cyber-trusler, som er kendte eller formodes komme indenfor nær fremtid. Analysen afsluttes med en rapport om risici og anbefalinger til forbedringer.

Med Security Check-aftalen minimerer I virksomheden risiko for uønskede nedbrud eller tilgængelighed for en service, forårsaget af Cyber angreb eller indtrængen. Dermed minimerer I risikoen for indirekte og direkte tab.

Læs mere om vores security.

Begynd at skrive og tryk ENTER for at søge