Fremgang og øget indtjening

Det netop offentliggjorte regnskab for regnskabsåret 19/20, som dækker perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020, viser markant fremgang på alle parametre.

Omsætning på kerneydelser er vokset, EBITDA er steget 25% til 12 mio. kr., og årets resultat er øget til 3,6 mio. kr. (0,9 mio kr. i 18/19).

Progressive har oplevet en væsentlig tilgang af nye kunder, både private og offentlige, henover året og har herigennem oparbejdet basis for yderligere markant vækst i de kommende år. Samtidig  er vi glade for at de eksisterende kunder fortsat udvider samarbejdet.

Begynd at skrive og tryk ENTER for at søge