NIS2 Readiness Workshop

Ved du, hvordan din virksomhed er omfattet af det nye NIS2-direktiv, som træder i kraft den 18. oktober 2024?

Der er god grund til at starte arbejdet allerede nu, hvis du vil nå at blive klar til det nye EU-direktiv. Med en Readiness Workshop oplyser vi dig om, hvilken betydning NIS2 kan have for din virksomhed, og hvordan du skal forholde dig til direktivet.

Hvad er NIS2 Readiness Workshop?

Vi har sat os grundigt ind i NIS2-direktivet for at kunne hjælpe din virksomhed med at imødekomme de nye NIS2-krav. Vi starter med at afdække din virksomheds udgangspunkt og behov med en Readiness Workshop. Her kommer vores specialiserede IT-sikkerhedsfolk ud til dig for at identificere jeres optimale modenhedsrejse og gøre jer klar til de nye sikkerhedskrav og regulativer fra NIS2.

Til en Readiness Workshop vil vi også starte dialogen op omkring, hvordan I, med en risikobaseret tilgang og forskellige initiativer, kan arbejde hen imod et stærkere modenhedsniveau, som lever op til fremtidige krav og regulativer.

Det får du med en NIS2 Readiness Workshop

  • Indsigt i, hvad NIS2 betyder for jeres forretning
  • Eksperthjælp til at afdække, hvordan I forholder jer til de nye NIS2-krav
  • Opstart af dialog omkring prioritering af jeres videre indsatser
  • Planlægning af jeres næste skridt til at blive klar til NIS2

Compliance er et krav, sikkerhed er en nødvendighed

Som en del af NIS2 Readiness Workshops trækker vi på vores erfaringer omkring modning af virksomheders sikkerhedsrobusthed. Vi sætter fokus på vigtigheden af at skabe et fundament, som er en del af en større sikkerhedsstrategi, og som ikke kun forholder sig til at efterleve regulativer som NIS2. Sikkerhedsstrategien bør tage afsæt i det aktuelle trusselsbillede og drive en kontinuerlig udvikling for at styrke virksomhedens sikkerhedspositur.

 

FAKTA

Hvad er NIS2?

NIS2 er et nyt EU-direktiv, der skal sikre, at den kritiske infrastruktur (som energi, transport og sundhed) på tværs af Europa bliver løftet op på et sikkerhedsniveau, der modsvarer den øgede cybertrussel. Direktivet omfatter en række skærpede krav til virksomheder om processer, tekniske kontroller og uddannelse inden for cybersikkerhed.

Med NIS2-direktivet bliver flere virksomheder omfattet af lovkravene. Direktivet gælder nu ikke alene for virksomheder, der varetager samfundskritiske funktioner – men også for hele deres leverancekæde.

Er I klar til NIS2?

Er du interessseret i en NIS2 workshop? Vi er der altid. 

Tlf.+45 3525 5055
hce@progressive.dk