Vi tager os af Application Management. Så kan du tage dig af de strategiske IT-opgaver.

Har I tid til at arbejde strategisk?

Digitaliseringen kalder. Men har du tid og overskud til at arbejde strategisk, eller lægger de taktiske og operationelle opgaver beslag på dine ressourcer?

Driftsikkerhed, compliance, et voksende antal brugere på forskellige lokationer, nye applikationer i et til stadighed voksende systemlandskab – kravene vokser konstant, og mange IT-afdelinger har vanskeligt ved at balancere den daglige drift med det strategiske fokus, som er nødt til at være til stede, hvis forretningen skal udvikle sig. Det er her, Application Management kommer ind i billedet.

Vælg en løsning, der passer til dit behov

Application Management kommer i forskellige varianter afhængig af dit konkrete behov. Hos Progressive kan du vælge mellem tre forskellige løsninger:

    Fully Managed
    Serviced
    Single Point of Contact (SPOC)

Hver pakke indeholder et sæt definerede services i forhold til fejlhåndtering, udvikling og ændringer som kan tilpasses til din virksomheds behov. Herudover har du har som kunde mulghed for at vælge om du selv vil eller vi skal varetage styring og forhandling med applikationsleverandøren.

Kontakt os og få mere at vide

Konkrete fordele ved Application Management

Jeres IT-afdeling arbejder givetvis hårdt hver eneste dag for at sikre, at skibet holder sig flydende. Dine hårdtarbejdende kolleger holder sikkerhedstrusler fra døren, og de sørger for, at systemerne kører. Der er en række objektive og helt konkrete fordele ved at lægge Application Management-opgaven ud af huset.

Arbejd mere strategisk

Hvis jeres virksomhed ligner de fleste andre, har IT-afdelingen reelt ikke ret mange ressourcer til at tænke strategisk og dykke ned i morgendagens teknologier såsom kunstig intelligens, blockchain og Augmentet Reality – og måske udnytter I heller ikke for alvor de muligheder, der ligger i eksempelvis cloud. Et partnerskab med en Application Management-partner kan frigøre interne ressourcer, som kan flytte jer op på næste hylde.

Følg med udviklingen

Verden ændrer sig konstant, og det samme gør kravene til jeres forretning – og ikke mindst til jeres IT-setup. Når I indgår et partnerskab med en dygtig Application Management-leverandør, sikrer I jer, at jeres løsninger hele tiden bliver justeret i forhold til de muligheder, der er tilgængelige på markedet.

Få mere sikkerhed

I en moderne virksomhed er det ikke låsen på facadedøren, der er den primære sikring mod indbrud, nedbrud og sammenbrud. Det er jeres IT-systemer, der er akilleshælen, og trykket fra de cyber-kriminelle kræfter vokser konstant. En Application Management-aftale øger IT-sikkerheden markant, fordi der hele tiden er nogen, der holder øje med din IT og ved, hvad der skal gøres, hvis den digitale alarm lyder.

Sådan ser dit Application Management team ud

Et skarpt Application Management-team består af en række forskellige profiler, som hver især bringer nogle kompetencer til bordet, der tilgodeser alle hjørner af dit IT-landskab.

Hos Progressive består et typisk Application Management-team af følgende profiler:

 1. Enterprise Arkitekt, som blandt andet er ansvarlig for den samlede AM-leverance, og tager sig af den strategiske sparring, forretningsudvikling og Enterprise-arkitektur. Det er også arkitekten, der står for udvikling af systemlandskaber, sikkerhed og compliance samt sidder i projektets styregruppe.
 2. Application Manager, der blandt andet er applikationsansvarlig og står for drifts- og releaseplanlægning. Manageren tager sig også af det strategiske samarbejde med Drift / Helpdesk og har ansvaret for SQL DBA samt platformen. Manageren sidder sammen med arkitekten i styregruppen.
 3. Desuden vil teamet typisk have to Application Specialists. De står primært for de operationelle opgaver – herunder samarbejde med Helpdesk, integrations- og releasetests, incident-håndtering med 3. part, teknisk support og en lang række driftsopgaver af vidt forskellig karakter.

Din garanti for høj faglighed

Teamets brede sammensætning er din garanti for en høj faglighed både i bredden og i dybden.

Enterprise Arkitekten og Application Manageren sikrer, at overblikket er konstant, mens Application-specialisterne holder hjulene i gang. Sammen udgør de din garanti for, at der er styr på tingene – helt ud i hjørnerne.

Application Management

Når vi leverer en Application Management-ydelse, tager vi os også af at sikre, at der er styr på governance. Det sker løbende og i form af workshops, kontinuerlig sparring og rådgivning, hvilket sikrer, at ydelsen konstant er tilpasset i forhold til sikkerhed, udvikling og de behov, som opstår undervejs i et samarbejde.

Application Management-rejsen sikrer den rigtige rute

Når Progressive indgår en Application Management-aftale med en virksomhed, lægger vi sammen med kunden en detaljeret plan for projektet.

Vi kalder det Application Management Journey, og det begynder med en detailanalyse, går over i en dokumentationsfase og afsluttes med en transitionsbølge. Derfra overtager vi ansvaret for applikationerne.

STEP 1

Detail analyse

 • Dataindsamling
 • Governance
 • Test
 • Kompetencevurdering
 • Risikovurdering

STEP 2

Dokumentation

 • Driftsdokumentation
 • System- og applikationslandskab
 • Testcases og syntetiske testdata
 • Governance Model

STEP 3

Transitionsbølge

 • Teknisk transition af infrastruktur
 • Smoke TEST
 • Integrations TEST
 • Database TEST
 • End-to-End TEST
 • Flyt til produktion

Nu har vi skrevet en del om, hvad vi plejer at gøre for andre. Har du lyst til at tage en snak om, hvad vi helt konkret kan gøre for dig?

Benny Haas-Madsen
Executive Application Manager
Tlf. +45 3547 5117
bhm@progressive.dk