Vi er der altid, når du har brug for overblik og stabilitet i skyen

CloudOps er skalérbarhed, overvågning og automatisering af dine cloud-ressourcer. Blandt meget andet.

CloudOps

Et velfungerende cloud-setup bygger på mange forskellige faktorer, men et gennemgående og helt centralt forhold er overblik.

Vores CloudOps-service er første skridt mod det overblik, og servicen er funderet på tre grundpiller.

CloudOps-overvågning

Med Progressives CloudOps-service får du et overvågningsværktøj, der giver dig de svar, du har brug for lige nu. Og naturligvis i realtid.

 • Automatisk opdagelse af cloud-ressourcer
 • Real-time overvågning og metrikindsamling
 • AI-baseret problemopdagelse og root cause-analyse
 • Cloud-samarbejde og integration
 • Application Performance Monitoring (APM)
 • Skalérbarhed og automatisering
 • Cloud-udgiftsovervågning og -optimering
 • Dashboard og rapportering
 • Automatiseret remediering

 

Infrastructure as Code

Infrastructure as Code (IaC) bruges til at forklare, hvordan elementerne i din IT-infrastruktur kan beskrives ved hjælp af kode. Med Progressives IaC-tilgang får du:

 • Reproducérbarhed
 • Versionering og sporbarhed
 • Automatisering
 • Skalérbarhed
 • Dokumentation og samarbejde
 • Fejlfinding og genopretning
 • Konsistens og standardisering
 • DevOps og Continuous Delivery

 

Landing Zone

CloudOps forudsætter skarpe navnekonventioner og en struktur, der giver det optimale overblik. Vores Landing Zone-service sætter tingene i system og bygger på følgende fem hovedområder:

 • Navnestandard
  • Vi laver en standard for navngivning af ressourcer, der afspejler ressourcestrukturen og skaber overblik.
 • Ressourcestruktur
  • Ressourcestrukturen er en standard for strukturering af ressourcer og gruppering af disse.
 • Tagging-standard
  • Vi laver en model for brug af tags til kategorisering, afregning og andre formål.
 • Netværk
  • Netværksdesign med hybridforbindelse.
 • Standardkomponenter
  • Templates for deployering af standardkomponenter.

Managed IT – mennesker bag maskinen

Som vi har listet op i afsnittet om CloudOps-overvågning, kan mange processer automatiseres, hvis forarbejdet bliver gjort ordentligt. Men det er (heldigvis) stadig sådan, at der er rigtige mennesker, der træffer de rigtige beslutninger.

Når du vælger at lade Progressive stå for cloud-driften, får du mere end bare en IT-driftspartner. Du kan trække på en massiv og tung kritisk masse af viden, du kan få et menneske i røret 24/7, og så får du ikke mindst adgang til nogle af markedets skarpeste Cloud engineers. IT-fagfolk, der drømmer om cloud-løsninger, er proaktive og ligger inde med viden – også den, der er relevant i morgen.

Med Progressive får du stabilitet i en teknologisk verden, som er under konstant forandring. Kunne det friste?

 

 

Sådan kommer I i gang

IT-projekter handler selvfølgelig om selve den tekniske løsning, men de handler også om jeres konkrete virksomhed, jeres vaner og jeres kultur.

Derfor kan onboardingen til CloudOps enten være en proces, hvor vi kører projektet selv, eller hvor I er med på rejsen. Det er jeres valg.

Uanset den valgte proces stiller vi med en projektgruppe, som er ansvarlig for, at onboardingen bliver gennemført på den – for jer – mest optimale måde.

Hvis I vælger at være med onboarding-forløbet, skal I – afhængig af jeres IT-organisations vidensniveau og erfaring – regne med et internt tidsforbrug på omkring tre dage.

 

STEP 1

Gennemgang af IaC

STEP 2

Gennemgang af ressourcestruktur og navnestandard

STEP 3

Gennemgang og etablering af Landing Zone

STEP 4

Onboarding op CloudOps platform 

STEP 5

Konvertering til IaC / Migrering

Hvad koster CloudOps?

En af de største usikkerhedsfaktorer ved cloud er prisen. Der findes et utal af afregningsmodeller, og det kan være tæt på umuligt at finde ud af, hvad man betaler, og hvorfor priserne kan svinge så markant fra regning til regning.

Det skyldes, at mange cloud-leverandører tager sig mere end godt betalt, når du kører ressourcekrævende applikationsafviklinger. Eller på mere mundret dansk: Når du arbejder med dine data i skyen, tager cloud-leverandøren hårdt fat. Og i rigtig mange tilfælde betaler du derudover i lavintense perioder temmelig mange penge for en kapacitet, du ikke udnytter. På den måde kan dit cloud-budget bliver presset fra begge sider.

I Progressive har vi valgt en anden strategi. Vi synes, det er rimeligt, at du kun betaler for det, du reelt bruger. Vi har derfor en fleksibel, timebaseret afregningsmodel, hvor du kun betaler, når cloud-løsningen arbejder for dig. 

 

Nu har vi skrevet nok om skyen. Har du lyst til at mødes? Helt nede på jorden?

Tlf. +45 20 22 60 04
sem@progressive.dk