Vi står klar, når jeres netværk har brug for en hjælpende hånd. Sammen får vi den digitale infrastruktur tilbage på sporet.

Stærk IT-infrastruktur og sikkerhed

Netværket udgør rygraden i de fleste moderne virksomheder, og når netværkets performance falder, stiger frustrationerne, spildtiden og risikoen for sikkerhedsbrister.

Progressive leverer trådløse netværk med central administration, enterprise-funktionalitet og optimal sikkerhed. Du vælger selv, hvilken model du foretrækker – så sørger vi for at levere varen i form af en stærk infrastruktur med særligt fokus på sikkerheden.

 

Udvikling kan være lig udfordring

Ofte er netværksproblemer ironisk nok et udtryk for succes. I takt med, at virksomheder vokser, vokser også antallet af trådløse enheder på netværket og antallet af nye applikationer. Og den nye kontorbygning er måske bygget på en måde, så signalet ikke når ud i hjørnerne. Eller sagt på en anden måde: Båndbredden bliver for smal.

 

Kære WiFi: Hvordan har du det egentlig?

Vores WiFi Survey er en service, hvor vi skaber overblik over jeres netværks tilstand. Vi besøger jer og interviewer den/de IT-ansvarlige og eventuelt andre interessenter, som I tænker kan være relevante. Desuden anvender vi vores WiFi-analyseteknologi til at undersøge jeres trådløse netværk.

Efter besøget hos dig udarbejder vi en rapport, som giver en status på netværkets tilstand og giver en række forbedringsforslag.

Rapporten afdækker følgende områder:

 

1. Krav til trådløst netværk

Progressive kortlægger krav til dækning, understøttelse og signalstyrke, som i forhold til analysen bruges til at validere, om placeringen af access points er optimal og bruges i forhold til kanalplan.

2. Sikkerhed

Vi vurderer sikkerheden i opsætningen af det trådløse netværk. Vi kigger på encryption mode, authentication, regelmæssigt skifte af statiske sikkerhedskoder, administrativ adgang, gæstenetværk og brug af certifikater.

 

3. Optimal placering af access points

Vi vurderer placeringen af eksisterende access points i forhold til en evt. genplacering, og vi vurderer behovet for yderligere access points.

4. Analyse af trådløst netværk

Vi måler og analyserer signalstyrke, kanaloverlap og støj.

 

5. Lokalisering af access points

Jeres access points lokaliseres, og vi får skabt et overblik over protokolanvendelse, kanalnumre og SSID’er samt den fysiske placering.

 

6. Udfordringer med trådløst netværk

Vi kortlægger manglende signal, støj fra sekundært signal, mistede pakker og kanaloverlap.

 

7. Software

Vi vurderer det nuværende softwareniveau i forhold til evt. nyere softwareversioner.

 

LAN og WAN til sikker kommunikation

Jeres LAN (Local Area Network) skal efterleve nutidens sikkerhedskrav og samtidig levere den performance, som jeres brugere forventer. Det er vigtigt, at netværket internt i virksomheden spiller og kører problemfrit. Det samme er gældende for jeres WAN (Wide Area Network), som er relevant, når I skal kommunikere med virksomhedens øvrige lokationer og resten af verden.

I takt med, at brugen af cloud-tjenester stiger, og mange virksomheder har en dagligdag med tilgang til data både hos en hostingpartner og hos Microsoft, Google og lignende, skal det samlede billede tænkes ind i WAN-løsningen. Her kan Progressive være din sparringspartner – vi kan hjælpe jer med at træffe de rigtige valg baseret på jeres virkelighed, og vi kan understøtte den sikkerhed og performance, I ønsker.

Om den løsning, I vælger, så er MPLS, SD-WAN, VPN eller noget andet, afhænger af netop jeres behov.

 

IT infrastruktur

”Med Progressives hjælp sikrer vi, at vores ting fungerer, at netværket er sat rigtigt op, at backuppen kører osv. Og jeg har nogle IT-kyndige at sparre med. Progressives konsulenter har de kompetencer, vi skal bruge, og Progressive arbejder løbende på at videreuddanne dem. Det fungerer godt.”

Jens Jakob Nørtved Bork, Enteprise Arkitekt, Danmarks Miljøportal

End-to-end løsning med Fortinet

I Progressive er vi ikke blege for at indrømme, at vi ofte læner os op ad andre. Blandt andre Fortinet, som er en global leverandør af netværkssikkerhedsudstyr inden for Unified Threat Management (UTM).

Vi er Fortinet Advanced MSSP og kan levere en komplette end-to-end løsninger baseret på Fortinet Security Fabric, der sikrer beskyttelse af alle dine brugere, enheder og applikationer på tværs af hele netværket. Vi tilbyder management af FortiGate firewalls med FortiManager og FortiAnalyzer ud af vores datacenter.

Kontakt os for at høre mere om vores Fortinet netværks- og sikkerhedsløsninger.

 

Har du lyst til at mødes? Så vi kan hjælpe med at styrke din IT-infrastruktur

Erik Varn Semey
Solution Architect
Tlf. +45 3525 5065
evs@progressive.dk