security-assessment-sikkerhed

Få vurderet sikkerheden og risici i dit IT miljø

For at få overblik over jeres virksomheds IT sikkerhed samt få afdækket potentielle risici og trusler, kan Progressive tilbyde to analyser. Vores Security Assessment kan desuden bruges til at afklare compliance ift. diverse kontroller.

  • Security Assessment
  • Cyber Threat Assessment

Security Assessment

I samarbejde med ACI kan vi tilbyde en omfattende Security Assessment. Til indsamling af information benyttes ACI’s egenudviklede værktøj – Babelfish.

Der er forskellige niveauer (Tiers) i modellen, hvor Tier 1 er domænerne fra ISO27001, mens Tier 3 er de konkrete kontroller, som man ønsker at måle på. Disse er grupperet efter Tier 1 domænerne. Kontrollerne i standard udgaven er alle kontroller fra ISO27001 og alle underkontroller fra CIS20 (CIS Critical Security Controls). Det er muligt at tilføje egne kontroller og kontroller fra andre relevante standarder. F.eks. kan man tilføje kontroller fra ISO27017: Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services.

I interview-fasen spørges ind til detaljer relateret til kontrollerne, så man får en ’forståelse’, hvilket er med til forme konklusionen. Og man kan fremhæve en helt specifik underkontrol helt op på Tier 1-niveauet, så ledelsen i jeres virksomhed kan få et relevant overblik over IT sikkerheden.

ACI sikkerheds og risikovurdering

Security Assessment rapporten vil typisk indeholde et ledelsesresumé med hovedkonklusion og selve analysen af de indsamlede resultater. Dette kan kombineres med præsentation af rapporten til ledelsen. Efterfølgende kan Progressive rådgive om hvordan du sikrer compliance, øger sikkerheden og minimerer risici i jeres virksomhed.

Cyber Threat Assessment

Denne rapport udarbejdes af Progressives egne konsulenter med udgangspunkt i Fortinet teknologi og giver et indblik i de sårbarheder og trusler, som findes i jeres netværk. Rapporten vil udover sikkerhed indeholde information om netværksbrug, performance og produktivitet. Se mere i CTA produktblad

Sådan kommer I videre med en sikkerheds- og risikoanalyse

Kontakt Peter Kjær på pkj@progressive.dk eller 9927 1031 for at høre nærmere om jeres muligheder.

Læs også om vores andre sikkerhedsløsninger.

Begynd at skrive og tryk ENTER for at søge