Persondatapolitik og brug af cookies

Sideoversigt:

1. Ejeroplysninger
2. Brug af personoplysninger
3. Hvad er cookies?
4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
4. Formål med cookies på vores website
6. Google Analytics

1. Ejeroplysninger

Progressive
Lyskær 3B
Herlev
Telefon: +45 3525 5070
Email: info@progressive.dk

2. Brug af personoplysninger

Behandlingsgrundlag
Vi behandler kun personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved tilmelding af nyhedsbrev eller ved din henvendelse vedrørende vores produkter og services.

Behandlingen sker derfor altid efter mindst et af følgende tre retsgrundlag:

 • At du har samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen*
 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen*.
 • At behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, der ikke går forud for dine grundlæggende interesser eller frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen*.

Indsamlede oplysninger

Vi indsamler og behandler udelukkende almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige IT-relevante emner.

Vi indsamler ikke nogen særlige personoplysninger vedrørende race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger eller oplysninger om dit seksuelle forhold eller seksuelle orientering, jf. artikel 9, stk. 1 i persondataforordningen*.

Videregivelse

Vi videregiver ikke nogen personoplysninger til andre.

Skulle det blive aktuelt på et senere tidspunkt, så vil det kun ske såfremt du giver dit samtykke til dette, jf. artikel 14, stk. 3, litra c i persondataforordningen*.

Dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er angivet øverst.
Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder, jf. persondataforordningens artikel 12.

 • Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata vi behandler om dig, jf. artikel 15 i persondataforordningen*.

 • Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Hvis du mener, at de oplysninger, som vi behandler om dig er urigtige, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. artikel 16 og 17 i persondataforordningen*.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige, så sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelse vil dog ikke ske, såfremt vi er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

 • Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. artikel 7 i persondataforordningen*.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke til, medmindre vi er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig.

Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

 • Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet os, jf. artikel 21 i persondataforordningen*.

 • Begrænsning

Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. artikel 18 i persondataforordningen*:

 1. Mens vi behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, vi behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil vi har færdigbehandlet din indsigelse.
 2. Behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af dine persondata begrænses.
 • Dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet jf. artikel 20 i persondataforordningen*.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

 • Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, der i Danmark er Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefonnr.: 33 19 32 00

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

2. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende første gang du besøger vores site og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg. Cookies kan ikke indeholde virus, og cookies får ikke adgang til programmerne på din computer.

Der findes to typer af cookies:

 • Sessionscookies, som slettes så snart du forlader en webside.
 • Persistent cookies, som bliver lagret på din computer eller tilsvarende og som bliver slettet efter tre måneder.

3. Formål med cookies på vores website

Det er kun Progressive, der benytter oplysningerne. Tredjemand (teknisk partner) har adgang til informationer i nødvendigt omfang for at kunne drive tjenesten.

Vi anvender cookies til at:

 • forbedre hjemmesiden og sikre fuld udnyttelse af hjemmesidens services.
 • genkende bruger fra gang til gang.
 • måle trafik og salg på www.progressive.dk.
 • analysere vareudbud, services, brugerpræferencer m.v.
 • målrette annoncer, så vi kan vise dig de annoncer, vi tror er mest relevante.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser automatisk til at afvise eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. Fravalg af cookies kan dog bevirke, at visse websider ikke vil blive vist korrekt. Se nedenstående hvordan du sletter cookies.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, kan brugen afvises ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Ønsker du ikke at modtage cookies fra www.progressive.dk. kan du i de fleste nye browsere vælge cookies fra.

Vejledning fra de mest almindelige browsere:

Du kan læse mere om cookies i Cookies Bekendtgørelsen.

5. Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kan vi hjælpe dig? Skriv til os her, og bliv ringet op.

Hvis du har spørgsmål, eller tænker det er tid til en snak, kan du kontakte os her. Vi vil altid gerne høre fra dig, og vi kommer også gerne forbi.

Når du udfylder formularen, accepterer du, at Progressive kun bruger dine persondata til at kontakte dig. Læs mere om, hvordan vi behandler dine data her.