Vilkår for modtagelse af nyheder og markedsføring fra itm8-koncernen

1. Samtykke til elektronisk markedsføring

Når du tilmelder dig vores e-mails med nyheder og markedsføring, accepterer du, at vores virksomheder i itm8-koncernen (herefter itm8, "vi", "os" eller "vores") må sende e-mails til dig med markedsføring om vores produkter i form af IT-services, herunder bl.a. Cloud Services, IT Operations, Digital Transformation, Application Services og Cyber Security, kurser, events og øvrigt nyt fra itm8-koncernens virksomheder (se vores virksomheder og brands og deres produkter her 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale via et afmeldingslink i hver e-mail.

2. Hvem sender nyheder og markedsføringsmateriale til dig?

Vores e-mails med nyheder og markedsføring er en service, der udbydes af mening, der er en del af itm8-koncernen. Vores fulde kontaktoplysninger er:

Progressive

Lyskær 3B

2730 Herlev

CVR-nr. 25223330

E-mail: marketing@itm8.com

Telefon: +45 3525 5070

Du kan kontakte os via vores e-mail marketing@itm8.com eller per telefon +45 3525 5070 inden for vores åbningstider, som er mandag-fredag 8-16.

Du vil alene modtage markedsføringsmateriale fra Progressive og itm8-koncernens virksomheder. Du kan finde de enkelte virksomheders kontaktoplysninger her.

3. Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Når du tilmelder dig vores e-mails med nyheder og markedsføring, indsamler vi din oplyste e-mailadresse, dit navn, dine interesseområder, din IP-adresse og tidspunktet for din tilmelding – det er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyheder og markedsføringsmateriale mv. og dokumentere, at du har tilmeldt dig vores e-mails med nyheder og markedsføring. Hvis du afmelder dig igen, så registrerer vi også dette tidspunkt.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af e-mails med nyheder og markedsføring – herunder oplysninger om, at vores e-mails bliver åbnet, hvor lang tid en e-mail og er åben, og om der klikkes på links i e-mailen. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i e-mails og til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

4. Hvordan indsamles oplysningerne om mig?

Udover de oplysninger du selv afgiver til os, anvender brugen af vores e-mails med nyheder og markedsføring via ActiveCampaign cookies og andre sporingsteknologier. Når du accepterer vores vilkår, accepterer du samtidig, at ActiveCampaign kan anvende cookies og andre sporingsteknologier for at generere oplysninger som anført ovenfor. Den nærmere brug af cookies er beskrevet i ActiveCampaigns vilkår.

5. Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores e-mails med nyheder og markedsføring, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyheder, arrangementer og andet markedsføringsmateriale til dig for vores produkter i form af IT-services, herunder bl.a. Cloud Services, IT Operations, Digital Transformation, Application Services og Cyber Security, kursuser, events og øvrigt nyt fra itm8-koncernens virksomheder. Vi kan desuden bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails vedrørende itm8-koncernen eller vores e-mails med nyheder og markedsføring. Vi bruger dit navn til at personliggøre vores nyheder og markedsføringsmateriale til dig.

De oplysninger, vi indsamler om dig og om brugen af vores e-mails med nyheder og markedsføring via ActiveCampaign, bruger vi til at vurdere vores e-mailkampagner og målrette vores udsendelser til dig og til generelt at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din IP-adresse og tidspunkt for tilmelding bruger vi til at dokumentere, at du har givet samtykke til at modtage vores e-mails med nyheder og markedsføring fra os.

Samtykket indhentes til opfyldelse af markedsføringsloven § 10, stk. 1.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f) (interesseafvejningsreglen). Vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger er, at vi vil efterkomme dit ønske om at modtage vores e-mails med nyheder og markedsføring, som du har givet samtykke til efter markedsføringsloven.  

Oplysninger om din brug af vores e-mails med nyheder og markedsføring bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

6. Deling af dine personoplysninger med andre

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende.

De oplysninger vi modtager om dig, videregiver vi som udgangspunkt ikke til andre. Vi kan dog videregive oplysningerne til et eller flere af vores koncernselskaber, som du har samtykket til at modtage e-mails med nyheder og markedsføring fra for at opfylde dit ønske om at modtage markedsføring fra itm8-koncernens virksomheder og deres brands samt produkter.

Vi overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere, når dette er en forudsætning for at opfylde formålet. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Vi videregiver oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi er forpligtet til det efter en retskendelse.

7. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Vi anvender en e-mail og marketing automation platform til udsendelse af nyhedsbreve. Denne e-mail og marketing automation platform udbydes af ActiveCampaign og er hjemmehørende i USA.  ActiveCampaign opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået en skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores dokumenterede instruks og på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger kompromitteres. 

Der vil i forbindelse med vores brug af ActiveCampaign ske overførsel af dine personoplysninger til USA. EU-Kommissionen har vurderet, at beskyttelsesniveauet i USA ikke er på højde med beskyttelsesniveauet i EU/EØS. Overførsel af personoplysninger til ActiveCampaign sker derfor på baggrund af EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser, som er udformet specielt med henblik på at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel af personoplysninger til USA.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmesiden.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på vores kontaktinformationer ovenfor.

8. Hvor ofte udsendes vores e-mails med nyheder og markedsføring?

Vi sender vores e-mails med nyheder og markedsføring til dig, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Vores e-mails med nyheder og markedsføring udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage e-mails med nyheder og markedsføring fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores e-mails med nyheder og markedsføring ikke fylder hele din indbakke.

9. Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig vores e-mails med nyheder og markedsføring, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til marketing@itm8.com, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores e-mails med nyheder og markedsføring.

10. Du kan til enhver tid framelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig vores e-mails med nyheder og markedsføring. Når du har frameldt dig vores e-mails med nyheder og markedsføring, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores e-mails med nyheder og markedsføring, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Vores e-mails med nyheder og markedsføring kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyheder og markedsføring”, som er indeholdt i hver e-mail med nyheder og markedsføring, du modtager fra os. Du kan også afmelde vores e-mails med nyheder og markedsføring ved at sende en e-mail til marketing@itm8.com, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

11. Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores e-mails med nyheder og markedsføring.

I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav opbevarer vi dokumentation for dit samtykke til at sende dig markedsføringsmateriale på e-mail indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke/samtykket tilbagekaldes.

Vores behandling, herunder opbevaring, sker her på baggrund af databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(c) eller 6(1)(f), idet vi umiddelbart er forpligtet til at foretage behandlingen, og idet vi har en væsentlig interesse i at kunne dokumentere, at vi overholder markedsføringsloven § 10. Derefter sletter vi oplysningerne om dig, inklusive din e-mailadresse.

Hvis du afmelder dig vores e-mails med nyheder og markedsføring, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

12. Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de databeskyttelsesretlige regler.

13 Dine øvrige rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på vores kontaktinformationer ovenfor.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Kan vi hjælpe dig? Skriv til os her, og bliv ringet op.

Hvis du har spørgsmål, eller tænker det er tid til en snak, kan du kontakte os her. Vi vil altid gerne høre fra dig, og vi kommer også gerne forbi.