Velkommen til nye medarbejdere

 

Vi byder velkommen til Nini Kjellberg, Jesper Munk Nielsen og Kristian Falk Sidelmann. Nini er startet i SDM teamet, mens Jesper og Kristian er ansat som hhv. Solution Arkitekt og Infrastruktur Arkitekt. Den 1. april byder vi velkommen til to mere på vores Århus kontor; Daniel Hyldegaard Hviid starter i salgsafdelingen og Kristian Glintborg er ansat som Infrastruktur Arkitekt.

Begynd at skrive og tryk ENTER for at søge